Home / SİYASİ MAKALELER / Büyükelçi Fatih Yıldız’ın Kerkük Ziyareti Hakkında Düşünceler..Ziyat KÖPRÜLÜ

Büyükelçi Fatih Yıldız’ın Kerkük Ziyareti Hakkında Düşünceler..Ziyat KÖPRÜLÜ

Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi Fatih YILDIZ, arife günü 20 Ağustos 2018 tarihinde Kerkük’e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Geç kalmış ama yerinde ve gerçekleşmesi gereken isabetli bir ziyaret olmuştur.

Bu ziyaret şayet Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin plan ve direktifleri çerçevesinde gerçekleştiyse ala, yok eğer girişkenliği ve Türkmen meselesine yatkınlığıyla bilinen Sayın Büyükelçimizin kendi inisiyatifiyle olmuşsa bu da ala ve takdire şayandır. Takip ettiğimiz kadarıyla Büyükelçimizin ziyareti fark gözetmeden bölgede bulunan bütün ırki etnik ve dini grupları kapsamıştır. Şüphesiz ki Büyükelçimiz bu ziyarette Türkiye Cumhuriyeti’nin arka bahçesi sayılan Kerkük ve Tuzhurmatu’da yaşananları duyduğundan daha ziyadesiyle kendi gözüyle birinci elden görme ve kendisine aktarılan sıkıntıları can kulağıyla yine birinci elden dinleme fırsatını bulmuştur.

Büyükelçi, ziyaretiyle ilgili bir raporu elbette ki geçecekler ve muhakkak ki bir takım önerilerde bulunacaklardır. Umarız ki yazdıkları Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkililerince dikkate alınır. Kendilerinin de ifade ettikleri gibi bu ziyaret Kerkük’ün imar ve kalkınmasına katkıda bulunacaktır.

Bilindiği gibi bundan tam 6 yıl önce yine Ağustos ayında (02.08.2012) ve yarım asrı aşkın bir süreden sonra dışişleri düzeyinde bir ziyaret de Sayın Ahmet DAVUTOĞLU tarafından gerçekleştirilmişti. O tarihlerde ziyaretle ilgili kaleme aldığım bir makalem çeşitli yayın kuruluşlarımızda yayınlanmıştı. Sayın Bakanın ziyaret sırasında verdiği vaatler Kerkük için çok hayati ve önemli olduğu gibi uygulanması açısından da Türkiye Cumhuriyeti Devleti için çok yararlı aynı zamanda çok kolaydı. Ancak maalesef geçen altı yıllık süreye bakıldığında yatırımlar açısında Kerkük’te hiçbir girişimde bulunulmamıştır. Bu hususta şayet güvenlik durumları bahane edilirse, Türkiye’nin yatırım yaptığı Somali gibi Afrika ülkelerinin durumu Kerkük’e nazaran çok daha güvensizdir.

Türk Dışişleri kaynaklı bu iki ziyaret sırasında verilen vaatler karşılaştırıldığında Sayın Davutoğlu’nun verdiği vaatlerle Sayın Yıldız’ın verdiği vaatlerin örtüştüğünü görürüz. Bu da demektir ki altı yıl önce tespit edilen ihtiyaçlar karşılanıp giderilmemiştir.

Irak’ta Türkmen davasıyla ilgili bu ve benzeri konular bir gerçeği açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu gerçek, Türkmenlerin belli bir süreden beri Türk dış politikasında yer aldığı ancak Türkmenlere nasıl ve ne şekilde bir yardım ve destekte bulunma hususunda elle tutulur yazılı, aşama aşama izlenebilen ve adım adım ilerleyen planlı bir politikanın olmayışı gerçeğidir. Türkmenlerin bugüne dek çektikleri asıl sıkıntı ve Tü

Check Also

Akkoyunlu İmparatoru Uzun Hasan /// Fevzi Türker

Oğuz Türkleri’nin  Bayındır Boyu’ndan olan Akkoyunlu Hanedanı Uzun Hasan 1423 yılında Diyarbakır’a bağlı Ergani kasabasında doğdu, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir