Home / SIYASI HABERLER / Kudüs’ünİsrail’inbaşkenti olarak ilan edilmesi, tehlikeli bir emsalve Filistin halkının haklarına saldırıdır.

Kudüs’ünİsrail’inbaşkenti olarak ilan edilmesi, tehlikeli bir emsalve Filistin halkının haklarına saldırıdır.

Irak Türkmen Cephesi,ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD elçiliğiniişgalaltındakiKudüs’enakletmeveİsrail’inbaşkentiyapmakararı, UluslararasıyasalarıaaçıkcaaykırıolaraktehlikelibiremsalveFilistinhalkı’nınhaklarınasaldırıolarakgörmektedir.

Irak Türkmen Cephesi,bukararışiddetlekınıyorveKudüs’üntümdinlerevemezhepleriçinkutsalbir İslam şehriolmayadevamedeceğineinanıyor.
SalahattinEyyubiliderliğindekiHittinsavaşındanbuyanayaşayantümMüslümanliderler, bukentintümMüslümanlarakutsallığınıispatlamışlardır.
Sultan Abdülhamid, Osmanlıİmparatorluğuiçinçoktehlikelibirzamanda, Filistin’isatmanınbütüncazibelerinevetehditlerinerağmenreddetmesidevletinişleriniyürütmeüstünlüğünükanıtlamıştır.

IrakTürkmen Cephesi,
ABDbaşkanı’nınkararısonrasındabölgedemeydanagelecekkorkunçsonuçlarhakkındauyarıyorvebölgeninistikrarınısağlamakiçinalınankararıniptaliçağrısındabulunmaktadır.
I.T.C BAŞKANI
Enformasyon Bürosu

Check Also

Irak Türkleri Konyaaltı Uluslararası Festivali’ne renk kattı!

İlgili

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir