Home / SİYASİ MAKALELER (page 3)

SİYASİ MAKALELER

TEHLİKEDEKİ GELECEĞİMİZİ DÜŞÜNEN VAR MI?Fevzi Türker

Türkmenler, tarihlerinin son yüzyılının en karanlık, en kritik ve en tehlikeli dönemini yaşamaktadırlar. Bu dönemde Türkmenler, milli varlıklarını tehdit eden onlarca tehlike ve sorunla karşı karşıya kaldıklarının ya farkında olmadıklarını ya da bu tehlikelerin yakın gelecekte ne gibi felaketler doğuracağını umursamamaktadırlar. Çok hızlı büyüyen bu sorunların akıllı politikalar ve ciddi …

Read More »

Akkoyunlu İmparatoru Uzun Hasan /// Fevzi Türker

Oğuz Türkleri’nin  Bayındır Boyu’ndan olan Akkoyunlu Hanedanı Uzun Hasan 1423 yılında Diyarbakır’a bağlı Ergani kasabasında doğdu, 1478’de Tebriz’de vefat etti. Uzun Hasan 15 yaşındayken amcası Mehmet beyin kızı Selçukşah Begümle evlendirildi. Adının Uzun Hasan olması, boyunun uzunluğundan kaynaklanmamaktadır. Uzun, sadece aileye verilen bir lakaptır. Akkoyunlular, Türkiye’nin güneydoğusundaki en önemli ve büyük …

Read More »

Türkmen Meclisi // Mahmut Bozok

Son zamanlarda Türkmen Meclisini etkinleştirmek için çoğu tarafların seslerinin yükselmesine ve bu gayede düzenlenen birçok toplantıya şahit olduk. Lakin kısa bir süre sonra gündemi takip ettiğimiz kadarıyla Meclis konusu, yeniden arka plana atılmış, diğer meselelerin arasında kaybolmuş vede gündemde yer verilmemekten ziyade tartışılmayan bir konu haline getirilmiştir. Herkesçe malumdur ki …

Read More »

1 MART TEZKERESİ 16. YILINI DOLDURDU

] ABD’nin 2003 de yapılan Irak işgalinin ana hedefi Saddam rejiminin değiştirilmesi idi. Bu proje IKBY başta olmak üzere Irak’ın neredeyse tamamı tarafından desteklenmiştir. Bu bağlamda ABD çeşitli ülkelerden yandaş topladı ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekçeler uydurabildi. Konu ile ilgili Türkiye’de zamanın hükümeti tarafından TBMM’ye sunulan “Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı …

Read More »

Dava İçinde Dava (2)// ” Mehmet GÖKKAYA

Bir dava, yani ideal sahibi olmak kendine bir yol seçmek İnsanın doğasında olan bir şey. Bu yüzden her insan, her grup veya her cemaat bir misyon veya bir ülkü anlayışı etrafında birleşerek bu misyonu gerçekleştirebilmek için çaba sarf etmesi gereklidir. Bütün bireyler her alanda ne aynı pozisyonda ne de aynı …

Read More »

KERKÜK’ÜN AİDİYET MESELESİ

= Son günlerde Kerkük şehrinin aidiyeti konusu bir yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin(IKBY)kendi bünyesinde, diğer yandan Irak’ın genelinde tartışılmaktadır.  Her ne kadar Irak Türkmen Cephesi “ITC” yetkililerinin Merkezi Hükümet üst düzey yetkilileri ile yapmış oldukları görüşmeler sonucunda Irak ordusunun kesinlikle Kerkük’ten ayrılmayacağını ve Peşmerge’nin şehre girmesine müsaade edilmeyeceği yönündeki açıklamalar …

Read More »

Irak Türkmen Cephesinin farkı

1995’de Sultan Muzafereddin Gökbörü’nün diyarı Erbil şehrinde kurulan Irak Türkmen Cephesi Türkmeneli’nin her yöresine ve ilçesine destek olmuştur. Tarihsel gerçekleri ortaya koyduğumuzda 2003’ten önce de sonra bölgemizin çeşitli yerlerinde emperyalist güçlerin oyunlarını bozmak için unutulmayacak şekilde girişimleri olmuş kaç kez bu kirli oyunları bertaraf etmiştir. Irak Türkmen Cephesi kaç kez …

Read More »

Dava İçinde Dava (1) Mehmet GÖKKAYA

Uzun zamandır bu konu hakkında yazmayı istiyordum fakat biraz daha beklemekte fayda olduğunu görüyordum. Çünkü herkes dava diyor, dava adamı diyor dava için diyor. fakat nasıl bir dava? kime göre bir dava? niçin bir dava? anlayışı ortadan kayıp. Biraz da araştırdım farklı davaların olduğunu gördüm. Esas olarak biz hangi anlayışla …

Read More »

TürkmenlerBağdat’aKarşıTepkiSiyasetindeHaklıdırlar

TürkmenlerBağdat’aKarşıTepkiSiyasetindeHaklıdırlar Son günlerdeTürkmensiyasetçilerarasındayenibirtartışmakonusuolan, TürkmenlerinBağdathükümetiyleizlediklerisiyasetdoğruolupolmadığınakarşıikicepheaçılmıştır. Birkısmı, özellikleBağdat’tagörevleriolanlarıngörüşleri; “yıllardırTürkmenler’insiyasetidışülkelerledeğilBağdathükümetiileolmalıydıdiyorlar”. Diğerkısmıise, “BağdathükümetininTürkmenlerekarşıizlediğisiyasethaksızlıkolduğuiçin, sürdürdükleridolaylımuhalefetihaklıbuluyorlar“. Niçin, Neden Bu TartışmaÜstelik Bu Süreçte?’ Türkmen siyasetçileri Irak’ta kurulmuş olan hiç bir hükümet Türkmenler’in hükümette doğru temsil edilmesine şimdi ısrar ettiği kadar ısrar etmemiştir. Buradan başlıca iki sebep görebiliriz, birincisi, “Irak Türkmen Cephesi” öncülüğündeki kurulan listeler en çok oy …

Read More »

Türkmeneli’nin Sönmeyen Meşalesi 16 Ocak // Yazan: Mustafa Vacid Ağaoğlu

Irak Devleti kurulduğu günden bugüne kadar, yani takriben yüz yıla aşkın bir süreç içerisinde biran olsun Irak Türklerinin (Türkmenler) yüzü gülmedi, bilakis hep çile, sıkıntı, sürgün, katliam, idam, hapis, suikast, patlama, dışlama vb. mezalimlere maruz kaldılar.Osmanlı’nın egemenliğinden çıkıp, İngiliz işgali altına giren Irak toprakları birinci derecede Türkmenleri rahatsız ve huzursuz …

Read More »